phát mãi tài sản là gì
11/12/2020

Phát mại tài sản thế chấp là gì? Cách để tránh tài sản bị ngân hàng phát mãi

Có lẽ rất nhiều người đã nghe tới thuật ngữ “Phát mãi” nhưng không phải ai cũng hiểu phát mãi tài sản là gì. Thuật ngữ này được sử dụng rất phổ biến trong ngành tài chính ngân hàng.

Nếu anh/chị đang quan tâm về phát mại (hay phát mãi), hãy cùng Dòng Vốn tìm hiểu ngay sau đây!


Nội dung bài viết

1. Phát mãi tài sản là gì?

2. Ngân hàng có quyền phát mại tài sản thế chấp

3. Ngân hàng phát mãi tài sản khi nào?

4. Quy trình phát mãi tài sản của ngân hàng

Bước 1: Thông báo về việc xử lý tài sản phát mãi

Bước 2: Định giá tài sản

Bước 3: Bán tài sản

Bước 4: Thanh toán khoản tiền thu được từ việc xử lý phát mãi tài sản

Bước 5: Chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho người kế sở hữu sau khi tài sản đảm bảo được xử lý

5. Cách tránh để tài sản bị phát mãi


1. Phát mãi tài sản là gì?

Phát mãi là gì? Đây là cách gọi tên quá trình mà ngân hàng hoặc đơn vị cho anh/chị vay vốn đứng ra công bố và bán tài sản mà anh/chị mang thế chấp trong trường hợp không thể thanh toán được khoản nợ ngân hàng quá hạn theo đúng quy định pháp luật. 

phát mãi tài sản là gì
Tìm hiểu phát mại tài sản thế chấp là gì?

Ví dụ: Trường hợp anh/chị vay tiền của ngân hàng nhưng kinh doanh thất bát, vỡ nợ, phá sản, không có đủ khả năng để thanh toán khoản vay cho ngân hàng. Như vậy, ngân hàng sẽ buộc phải mang tài sản anh/chị thế chấp đi phát mãi để thực hiện các nghĩa vụ thanh toán. 

Sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ trả nợ, phần tài sản còn lại sẽ được trao trả cho anh/chị. Trường hợp là công ty cổ phần thì phần còn lại của tài sản sẽ chia cho các cổ đông theo tỉ lệ cổ phần mà mỗi cổ đông nắm giữ.

2. Ngân hàng có quyền phát mại tài sản thế chấp

Bên cạnh thông tin phát mại tài sản là gì thì nhiều người cũng quan tâm tới quyền phát mãi của ngân hàng được quy định như thế nào.

Trong hợp đồng cho vay thế chấp giữa ngân hàng và người vay sẽ có nội dung quy định cụ thể về việc xử lý tài sản bảo đảm. Trong trường hợp người vay vi phạm nghĩa vụ trả nợ của mình thì ngân hàng sẽ được quyền yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm bằng cách chuyển giao để phát mãi.

Nếu bên vay đồng ý ngân hàng có thể tiếp quản tài sản sau đó thực hiện các thủ tục phát mại và đấu giá tài sản theo quy định.

Ngoài ra chủ sở hữu không tự nguyện bàn giao tài sản cho ngân hàng phát mãi, ngân hàng có thể lựa chọn phương án khởi kiện ra tòa.

Tóm lại, các ngân hàng sẽ được quyền phát mại tài sản hoặc đem tài sản bảo đảm của người vay ra đấu giá dựa trên những thỏa thuận đã được nêu rõ ở hợp đồng tín dụng ký kết giữa hai bên.

Một số chủ đề liên quan có thể anh/chị đang quan tâm:

Ân hạn nợ gốc trong ngành ngân hàng là gì? Cập nhật thời gian ân hạn nợ gốc và list các ngân hàng cho vay ân hạn vốn ưu đãi nhất. Đọc ngay.

Dư nợ là số tiền bạn đang vay ngân hàng tính đến một thời điểm nhất định. Vậy cách để thanh toán dư nợ tín dụng đơn giản là gì? Xem ngay!

3. Ngân hàng phát mãi tài sản khi nào?

Trong trường hợp người vay ngân hàng theo hình thức thế chấp tài sản nhưng không thể thực hiện nghĩa vụ hoặc vi phạm nghĩa vụ của mình theo như hợp đồng vay thì ngân hàng có quyền xử lý các tài sản thế chấp này dựa theo quy định tại Điều 303 của Bộ luật Dân sự 2015. 

Cụ thể, theo quy định, tài sản thế chấp có thể được ngân hàng xử lý theo các phương án sau nếu ngân hàng và người vay thế chấp có thể thỏa thuận đi tới thống nhất:

 • Mang tài sản ra bán đấu giá 
 • Bên nhận bảo đảm tự bán tài sản
 • Bên nhận bảo đảm tự tiếp nhận chính tài sản bảo đảm 
 • Các phương thức khác
phát mãi
Tùy trường hợp ngân hàng phát mãi tài sản thế chấp

Đối với những trường hợp không có thỏa thuận gì về việc xử lý tài sản bảo đảm dựa trên quy định trên thì tiến hành bán đấu giá tài sản, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Người vay thế chấp tài sản sẽ không được quyền định đoạt tài sản thế chấp của mình nếu như:

 • Vi phạm nghĩa vụ vay 
 • Không thực hiện nghĩa vụ vay
 • Thực hiện nhưng không đúng nghĩa vụ vay

4. Quy trình phát mãi tài sản của ngân hàng

Theo quy định, quy trình phát mãi tài sản của ngân hàng phải được thực hiện minh bạch, công khai, rõ ràng, cụ thể. Quá trình này phải đảm bảo được tính khách quan, tất cả mọi người đều được biết nhằm mục đích bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các bên tham gia vào giao dịch.

Tất cả các cá nhân, tổ chức liên quan, tham gia vào quá trình phát mãi tài sản phẩm đảm bảo phù hợp, đáp ứng các quy định, trình tự thủ tục theo như Luật đất đai (nếu tài sản phát mại là đất đai), Luật đấu giá tài sản cùng các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Vậy cụ thể quy trình phát mãi tài sản là gì, thực hiện như thế nào? Dưới đây là các bước tiến hành:

Bước 1: Thông báo về việc xử lý tài sản phát mãi

Người có trách nhiệm xử lý tài sản sẽ tiến hành ra thông báo bằng văn bản về việc giải quyết, xử lý tài sản bảo đảm. Văn bản sẽ được gửi cho các bên cùng nhận tài sản bảo đảm.

Thông tin địa chỉ của các bên sẽ được lấy từ cơ sở lưu trữ của các cơ quan đăng ký có thẩm quyền. Văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm sẽ được gửi trước khi tiến hành xử lý tài sản và bao gồm các nội dung:

 • Lý do tài sản bảo đảm bị mang ra xử lý.
 • Thông tin mô tả cụ thể về tài sản bảo đảm.
 • Các nghĩa vụ được bảo đảm.
 • Thông tin chi tiết về địa điểm, thời gian và phương thức tiến hành xử lý phát mại là gì.
phát mãi là gì
Mẫu văn bản thông báo phát mãi tài sản

Bước 2: Định giá tài sản

Nếu có thỏa thuận trước thì tài sản sẽ định giá theo thỏa thuận. Ngược lại, tổ chức định giá tài sản sẽ tiến hành định giá tài sản hoặc bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm tài sản có thể tự thỏa thuận để đưa ra mức định giá cụ thể.

Tuy nhiên, quá trình định giá tài sản này phải đảm bảo được 2 yếu tố đó là tính khách hàng và tương ứng, phù hợp với mức giá trên thị trường.

Bước 3: Bán tài sản

Trường hợp bên vay có thể thực hiện được đầy đủ nghĩa vụ vay và thanh toán các khoản chi phí phát sinh từ khoản vay của mình trước khi tài sản bảo đảm được đưa ra xử lý thì có thể nhận lại tài sản bảo đảm.

Ngoại trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác về thời điểm nhận lại tài sản bảo đảm trước khi tiến hành xử lý.

Tài sản sẽ được mang ra bán đấu giá trong trường hợp các bên không có tiến hành bất kỳ thỏa thuận gì về việc xử lý tài sản bảo đảm. Hoặc trường hợp nghĩa vụ vay không được bên vay thực hiện đúng và đủ.

Khoản tiền thu được từ việc bán đấu giá tài sản sẽ thanh toán cho chủ sở hữu tài sản trước, ngoại trừ những trường hợp có thỏa thuận khác với những nội dung:

 • Tên tài sản và địa chỉ có tài sản bán đấu giá.
 • Tên và địa chỉ tổ chức đấu giá.
 • Người và địa chỉ của người có tài sản bán đấu giá.
 • Thời gian, địa điểm diễn ra đấu giá tài sản.
 • Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá tài sản. 
 • Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản.
 • Mức giá khởi điểm đấu giá tài sản (nếu công khai giá khởi điểm), tiền đặt trước.
phát mại tài sản
Tiến hành đấu giá tài sản phát mãi công khai

Bước 4: Thanh toán khoản tiền thu được từ việc xử lý phát mãi tài sản

Sau khi phát mãi tài sản, số tiền thu được sẽ dùng để thanh toán các khoản chi phí như:

 • Phí bảo quản hồ sơ
 • Phí thu giữ và xử lý tài sản,…

Số tiền còn lại sẽ được các bên thanh toán theo thứ tự thanh toán dựa trên quy định, thỏa thuận hoặc pháp luật. 

Trong trường hợp khoản tiền thu được từ việc phát mại tài sản sau khi đã thanh toán hết các khoản chi phí thu giữ, xử lý tài sản, bảo quản hồ sơ,… nhỏ hơn giá trị tài sản thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm. Thì phần nghĩa vụ còn lại chưa được thanh toán sẽ được coi là nghĩa vụ không có bảo đảm.

Như vậy, các bên sẽ phải thực hiện nghĩa vụ của mình khi tiến hành xử lý phát mại quyền sử dụng tài sản, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận về việc bổ sung thêm tài sản bảo đảm. 

Riêng với trường hợp số tiền thu được từ việc phát mại tài sản sau khi đã trừ hết các khoản phí lớn hơn so với giá trị nghĩa vụ được bảo đảm thì khoản tiền còn lại sẽ được trao trả cho người có tài sản. 

Bước 5: Chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho người kế sở hữu sau khi tài sản đảm bảo được xử lý

Nếu muốn chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản thì dựa theo quy định của pháp luật bắt buộc phải có văn bản của chủ sở hữu chấp thuận việc này.

Có thể sử dụng hợp đồng cầm cố, thế chấp tài sản để thay thế cho hợp đồng mua bán tài sản giữa chủ sở hữu tài sản/người thi hành án với người mua tài sản về việc xử lý tài sản bảo đảm.

phát mại tài sản thế chấp
Tiến hành chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản

Nếu muốn chuyển quyền sở hữu cho người có quyền sử dụng tài sản bảo đảm phải thực hiện thủ tục dựa theo đúng quy định pháp luật về vấn đề đăng ký quyền sở hữu và sử dụng tài sản sau khi xử lý. 

Sau khi đã thực hiện xong các thủ tục trên thì văn phòng đăng ký đất đai cấp có thẩm quyền sẽ tiến hành cấp cho người nhận chuyển sở hữu và quyền sử dụng tài sản giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo đúng quy định.

5. Cách tránh để tài sản bị phát mãi

Nếu đã hiểu phát mãi là gì chắc hẳn anh/chị đã biết tài sản sau khi phát mãi đã không còn thuộc về quyền sở hữu của mình nữa. Vậy làm sao để tránh được tình trạng tài sản bị đem đi phát mãi? 

Nếu anh/chị muốn tránh khỏi tình trạng này có thể liên hệ với Dòng Vốn để sử dụng dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Anh/chị có thể tham khảo cụ thể hơn về dịch vụ này tại đây

Trên đây là một số thông tin giải đáp phát mãi là gì và quy trình tiến hành phát mãi. Hãy liên hệ ngay với Dòng Vốn nếu tài sản thế chấp của anh/chị có nguy cơ bị phát mãi. Các chuyên gia tài chính của Dòng Vốn sẽ tư vấn và đưa ra cách giải quyết hợp lý!

 • Địa chỉ: 69/33 đường Nguyễn Gia Trí (đường D2), Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
 • SĐT: 08 7856 7856
 • Website: https://dongvon.com/

Một số chủ đề liên quan có thể anh/chị đang quan tâm: 

Đảo nợ là gì? Quy chế cho vay vốn của ngân hàng nhà nước về hình thức đảo nợ tại các tổ chức tín dụng là gì? Đọc bài viết!

Cho vay thấu chi là gì? Có nên vay thấu chi không? Liệu điều kiện, hạn mức tài khoản vay thấu chi là bao nhiêu? Để Dòng Vốn chia sẻ ngay!

CIC là gì? Cách kiểm tra nợ xấu cic online trên hệ thống trung tâm thông tin tín dụng quốc gia online để tra cứu nhanh chóng. Click ngay!

Facebook | Twitter | Youtube | Linkedin
Dòng Vốn là Website về lĩnh vực tài chính được thành lập bởi các chuyên gia tài chính trong lĩnh vực Ngân Hàng. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng các dịch vụ vay thế chấp nhanh tài sản (giải ngân trong ngày), đáo hạn ngân hàng lãi suất thấp. Dòng Vốn tự tin khẳng định có thể hỗ trợ thành công hơn 90% vấn đề mà khách hàng gặp phải. Điểm mạnh của chúng tôi là có thể xử lý nợ xấu cấp 5, tài sản đảm bảo cực thấp, không chứng minh được thu nhập, tài sản thế chấp của ba mẹ, người thân,..
G

08 7856 7856