29/04/2021

Hướng dẫn chi tiết thủ tục xóa thế chấp sổ đỏ nhanh, tiện lợi 2021

Hướng dẫn thực hiện quy trình, thủ tục giải chấp sổ đỏ ngân hàng đúng theo quy định pháp luật. Để biết được những quy trình thủ tục cũng như thời gian và lệ phí của quá trình giải chấp, Anh/Chị hãy tiếp tục theo dõi bài viết sau nhé!


Nội dung bài viết

1. Văn bản luật tham khảo

2. Giải chấp sổ đỏ nghĩa là gì?

3. Khi nào cần giải chấp sổ đỏ

4. Hồ sơ cần để giải chấp ngân hàng

5. Thủ tục xóa thế chấp sổ đỏ

6. Thời hạn thực hiện thủ tục giải chấp

7. Chi phí giải chấp sổ đỏ


1. Văn bản luật tham khảo

 • Luật Đất đai 2013
 • Nghị định 102/2017/NĐ-CP đăng ký biện pháp bảo đảm
 • Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

2. Giải chấp sổ đỏ nghĩa là gì?

Theo các thông tư, nghị định, thủ tục giải chấp sổ đỏ là việc giải trừ thế chấp đối với các loại tài sản thuộc quyền sử dụng đất, nhà và bao gồm tài sản gắn liền với đất.

Việc giải chấp sổ đỏ được thực hiện khi nó đã chấm dứt nghĩa vụ đảm bảo cho các khoản nợ. Đó là khi người vay đã trả hết nợ gốc tại ngân hàng.

thủ tục giải chấp sổ đỏ
Giải chấp sổ đỏ là gì cùng các thông tin về thủ tục giải chấp, xóa thế chấp sổ đỏ

Giải chấp sổ đỏ hay còn gọi là thủ tục xóa thế chấp sổ đỏ, không đơn thuần là việc người vay trả hết số nợ cho ngân hàng rồi lấy sổ đỏ về.

Để thực hiện giải chấp sổ đỏ, người vay tiền thế chấp cần phải thực hiện thêm một số thủ tục khác tại cơ quan chức năng để xóa bỏ các thông tin về việc thế chấp được ghi trong sổ đỏ nhà nước.

Giải chấp là gì

Giải chấp ngân hàng là gì không quá xa lạ với khách hàng đã từng vay thế chấp nhưng không hẳn ai cũng rõ. Mời anh/chị đón đọc bài viết tại Dòng Vốn.

3. Khi nào cần giải chấp sổ đỏ

Sau khi thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng, Anh/Chị có thể thực hiện thủ tục giải chấp sổ đỏ khi rơi vào các trường hợp:

thủ tục xóa thế chấp sổ đỏ
Khi nào nên thực hiện thủ tục giải chấp sổ đỏ
 • Muốn xóa thuế chấp ngân hàng, trả toàn bộ nợ gồm cả gốc lẫn lãi.
 • Muốn thực hiện trả hết số nợ trước hạn và rút sổ đỏ khỏi ngân hàng.
 • Có ý định thực hiện quy đổi tài sản thế chấp hiện tại (bao gồm sổ đỏ, giấy tờ nhà đất) sang loại tài sản thế chấp khác có giá trị tương đương để thực hiện tiếp nghĩa vụ đảm bảo.
 • Cần rút sổ đỏ để thực hiện việc bán lại hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất.

4. Hồ sơ cần để giải chấp ngân hàng

Theo quy định pháp luật tại điều 47 Nghị định 102/2017/NĐ-CP và Điều 26 thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT. Việc thực hiện thủ tục giải chấp sổ đỏ cần chuẩn bị một số hồ sơ như sau:

 • Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp sổ đỏ được thực hiện theo mẫu 03/XĐK.

Anh/Chị có thể thực hiện tải mẫu đơn theo đường link tại đây.

 • Bản đồng ý xóa đăng ký biện pháp đảm bảo của bên nhận đảm bảo. Bao gồm 1 bản chính hoặc có thể sử dụng bản sao không có chứng thực nếu có bản chính để đối chiếu.

Hoặc Anh/Chị cũng có thể chuẩn bị văn bản xác nhận giải chấp của bên nhận đảm bảo, nếu trong trường hợp phiếu yêu cầu xóa đăng ký chỉ có chữ ký của bên đảm bảo. Bao gồm 1 bản chính hoặc 1 bản sao không có chứng thực kèm theo nếu có bản chính để đối chiếu

 • Kèm theo bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Anh/Chị đã thuế chấp.
 • Nếu người sử dụng đất ủy viền cho một thành viên khác làm thủ tục giải chấp sổ đỏ thì cần phải có thêm Văn bản ủy quyền. Bao gồm 1 bản chính hoặc 1 bản sao có giấy chứng thực, nếu không có chứng thực cần mang kèm theo bản chính để đối chiếu.
 • Các loại giấy tờ khác chứng minh đối tượng không phải nộp lệ phí đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất (nếu có).
 • Hồ sơ cũng bao gồm giấy CMNC của bên thế chấp.

Nếu Anh/Chị đang gặp khó khăn trong việc bổ sung hồ sơ, điều kiện thực hiện thủ tục xóa thế chấp sổ đỏ ngân hàng. Hãy liên hệ với Dòng Vốn, đảm bảo hỗ trợ Anh/Chị có thể giải chấp sổ đỏ nhanh nhất.

thủ tục xóa thế chấp sổ đỏ ngân hàng
Dòng Vốn có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn giải chấp sổ đỏ ngân hàng

5. Thủ tục xóa thế chấp sổ đỏ

Bước 1:

Sau khi hoàn thiện các loại hồ sơ trên, Anh/Chị cần nộp hồ sơ đầy đủ tại Văn phòng đăng ký đất đai.

Nếu văn phòng đăng ký đất đai chưa thành lập chi nhánh. Anh/Chị cũng có thể nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp quận huyện.

Bước 2:

Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của Anh/Chị. Và giao giấy hẹn trả kết quả theo đúng quy định, trình tự của pháp luật.

Lưu ý:

xóa đăng kí thế chấp
Những lưu ý khi thực hiện thủ tục xóa thế chấp sổ đỏ ngân hàng

Nếu hồ sơ của Anh/Chị thuộc một trong các trường hợp từ chối xóa đăng ký theo quy định tại Điều 9 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT.

Do thông tin trong hồ sơ đăng ký không khớp với thông tin đã lưu trữ tại VP đăng ký. Lúc này văn phòng đăng ký đất đai sẽ gửi văn bản từ chối đăng ký.

Đồng thời chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối trả lại và hướng dẫn người đăng ký thực hiện hồ sơ, thủ tục xóa thế chấp sổ đỏ theo đúng quy định của pháp luật.

Nếu hồ sơ của Anh/Chị đã đúng theo quy định hoặc không có các căn cứ từ chối khác. Văn phòng đăng ký sẽ thực hiện các công việc ghi vào sổ địa chính, giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường. Và đóng dấu xác nhận yêu cầu xóa đăng ký thế chấp trong thời hạn không quá 3 ngày.

Bước 3:

Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trả kết quả đăng ký theo Điều 37 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT.

Theo Thông tư liên tịch, VP đăng ký đất đai sẽ trả lại người đăng ký các giấy tờ sau:

 • 1 Đơn yêu cầu xóa đăng ký có giấy chứng nhận của Văn phòng đăng ký đất đai.
 • 1 Giấy chứng nhận có ghi nội dung xóa đăng ký.

VP đăng ký đất đai trả kết quả đăng ký trực tiếp tại VP đăng ký, bộ phận tiếp nhận. Và trả kết quả theo cơ chế một cửa.

6. Thời hạn thực hiện thủ tục giải chấp

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm trả kết quả giải chấp sổ đỏ trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ. Trong trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì sẽ hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

giải chấp ngân hàng
Thời hạn giải quyết xóa thế chấp sổ đỏ ngân hàng diễn ra nhanh chóng

Nếu phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký cũng không kéo dài quá 3 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

7. Chi phí giải chấp sổ đỏ

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp và thực hiện các thủ tục giải chấp sổ đỏ ngân hàng. Anh/Chị có thể sẽ mất một số lệ phí giải chấp sổ đỏ. Chẳng hạn như tiền công chứng, tiền giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị tiếp nhận hồ sơ.

đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp
Thực hiện thủ tục xóa thế chấp sổ đỏ ngân hàng tốn một số chi phí nhất định

Trên đây là toàn bộ thông tin về thủ tục giải chấp sổ đỏ. Hy vọng qua bài viết Anh/Chị sẽ có đầy đủ thông tin để chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Tạo điều kiện cho việc giải chấp sổ đỏ diễn ra nhanh chóng hơn.

Nếu bạn còn có thắc mắc gì liên quan đến việc giải chấp sổ đỏ. Hãy liên hệ Dòng Vốn để được tư vấn cụ thể nhất nhé hoặc theo số hotline 08 7856 7856 hoặc để lại thông tin bên dưới để được hỗ trợ kịp thời

Một số chủ đề liên quan mà anh/chị có thể tham khảo thêm

Facebook | Twitter | Youtube | Linkedin
Dòng Vốn là Website về lĩnh vực tài chính được thành lập bởi các chuyên gia tài chính trong lĩnh vực Ngân Hàng. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng các dịch vụ vay thế chấp nhanh tài sản (giải ngân trong ngày), đáo hạn ngân hàng lãi suất thấp. Dòng Vốn tự tin khẳng định có thể hỗ trợ thành công hơn 90% vấn đề mà khách hàng gặp phải. Điểm mạnh của chúng tôi là có thể xử lý nợ xấu cấp 5, tài sản đảm bảo cực thấp, không chứng minh được thu nhập, tài sản thế chấp của ba mẹ, người thân,..
hotline
hotline